Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Sinh học và Môi trường

Giới thiệu

Hệ thống phòng thí nghiệm

Hệ thống phòng thí nghiệm

Hệ thống phòng thí nghiệm Khoa Sinh học và Môi trường được trang bị bài bản đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên và giảng viên....

Ba công khai - Khoa Sinh học và Môi trường năm học 2022-2023

Ba công khai - Khoa Sinh học và Môi trường năm học 2022-2023

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện Công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân...

Danh sách giảng viên

Danh sách giảng viên

Hiện nay Khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi Khí hậu có 19 giảng viên thuộc biên chế Khoa, và nhiều Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ trong và ngoài trường tham gia giảng dạy.

Giới thiệu Bộ môn Quản lý Môi trường

Giới thiệu Bộ môn Quản lý Môi trường

Bộ môn có 11 giảng viên cơ hữu, trong đó có 1 GS. TSKH., 3 Tiến sĩ, 1 NCS., 4 Thạc sĩ.

Bộ môn Kỹ thuật môi trường

Bộ môn Kỹ thuật môi trường

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường trực thuộc khoa được giao nhiệm vụ đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật môi trường bậc đại học và cao học. Bộ môn còn có hoạt động nghiên cứu khoa học rất mạnh mẽ, giảng viên và sinh viên trong khoa đã đạt được nhiều giải...

Giới thiệu Khoa Sinh học và Môi trường

Giới thiệu Khoa Sinh học và Môi trường

Khoa Sinh học và Môi trường, tiền thân là Khoa Công nghệ Sinh học và Kỹ thuật Môi trường được thành lập năm 2001. Khoa có chức năng giảng dạy, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Công nghệ Sinh học và Công nghệ Kỹ thuật Môi trường...

1 2 3 4 5 > >>