Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Sinh học và Môi trường

Thông báo

Thông báo về việc triển khai đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2023 - 2024

Thông báo về việc triển khai đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2023 - 2024

Thông báo về việc triển khai đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2023 - 2024

Thông báo về việc đăng ký  tham gia môn học kiến tập chuyên ngành  (ngành công nghệ sinh học – mã học phần 0101002279)

Thông báo về việc đăng ký tham gia môn học kiến tập chuyên ngành (ngành công nghệ sinh học – mã học phần 0101002279)

Khoa Sinh học & Môi trường sẽ tổ chức môn học Kiến tập chuyên ngành (ngành công nghệ sinh học – mã học phần 0101002279) trong thời gian 15/7/2024 – 20/7/2024

Thông báo 457/TB-DCT ngày 24/5/2024 về việc cảnh báo tình trạng học hộ, thi hộ diễn ra trong sinh viên

Thông báo 457/TB-DCT ngày 24/5/2024 về việc cảnh báo tình trạng học hộ, thi hộ diễn ra trong sinh viên

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh Thông báo về việc cảnh báo tình trạng học hộ, thi hộ diễn ra trong sinh viên.

Thông báo về danh sách (dự kiến) nhận học bổng sinh viên vượt khó học kỳ I năm học 2023-2024, trợ cấp khó khăn, giảm học phí cho anh chị em sinh đôi, sinh ba và anh, chị em ruột đang học chung Trường

Thông báo về danh sách (dự kiến) nhận học bổng sinh viên vượt khó học kỳ I năm học 2023-2024, trợ cấp khó khăn, giảm học phí cho anh chị em sinh đôi, sinh ba và anh, chị em ruột đang học chung Trường học kỳ II năm học 2023-2024

Thông báo về danh sách (dự kiến) nhận học bổng sinh viên vượt khó học kỳ I năm học 2023-2024, trợ cấp khó khăn, giảm học phí cho anh chị em sinh đôi/, sinh ba và anh, chị em ruột đang học chung Trường học kỳ II năm học 2023-2024 như sau:

Khoa SH&MT thông báo Về việc chuẩn bị lễ tốt nghiệp ngày 10/05/2024

Khoa SH&MT thông báo Về việc chuẩn bị lễ tốt nghiệp ngày 10/05/2024

Khoa Sinh học và Môi trường thông báo cho sinh viên khoa về việc tham gia lễ tốt nghiệp ngày 10/05/2024 như sau:

1 2 3 4 5 > >>