Bộ môn Quản lý Môi trường được thành lập năm 2017, trực thuộc khoa MT-TN và BĐKH. Bộ môn được giao nhiệm vụ đào tạo ngành Quản lý tài nguyên và môi trường bậc đại học. Là một bộ môn mới thành lập, các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên luôn được chú trọng phát triển để nâng cao chất lượng đội ngũ và đào tạo. Ngoài ra, Bộ môn còn có nhiều hoạt động kết nối doanh nghiệp, tham quan thực tế để phát triển năng lực, kinh nghiệm thực tế và nâng cao cơ hội việc làm cho sinh viên.

 Về đội ngũ giảng viên, bộ môn có 11 giảng viên cơ hữu, trong đó có 1 GS. TSKH., 1 PGS. TS., 3 Tiến sĩ, 1 NCS., 4 Thạc sĩ.

 • Phụ trách bộ môn: TS. Trần Thị Ngọc Mai
 • GS. TSKH. Lê Huy Bá
 • TS. Trần Thị Thúy Nhàn
 • TS. Nguyễn Vũ Hoàng Phương
 • ThS. NCS. Đặng Văn Diễn
 • ThS. Phạm Duy Thanh
 • ThS. Nguyễn Thu Hiền
 • ThS. Đặng Hồ Phương Thảo
 • ThS. Trương Thị Diệu Hiền

Các hoạt động chuyên môn chính:

 • Giáo trình, bài giảng được biên soạn và thường xuyên cập nhật các kiến thức mới, gắn liền với thực tế để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.
 • Hội thảo khoa học được thực hiện định kì 2 lần/năm và seminar chuyên đề hàng tháng nhằm trao đổi học thuật và nâng cao trình độ chuyên môn.
 • Là thành viên thường trực của Hiệp hội môi trường Việt Nam – IFGTM. Đây là cơ hội để giảng viên giao lưu học thuật với các nhà khoa học lĩnh vực môi trường trong nước và quốc tế.
 • Các công trình nghiên cứu khoa học các cấp được khuyến khích thực hiện và đã có nhiều công bố được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế có chỉ số IF cao.
 • Việc phát triển năng lực cho sinh viên luôn được quan tâm thông qua các hoạt động tham quan, thực tập tại doanh nghiệp. Các hoạt động này giúp sinh viên tăng cường các kỹ năng nghề nghiệp, tích lũy kinh nghiệm thực tế đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.
 • Hoạt động kết nối doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên, điều này giúp Bộ môn hiểu được nhu cầu doanh nghiệp để điều chỉnh kế hoạch và chương trình học theo hướng tiếp cận thực tiễn.
 • Việc phát triển năng lực cho sinh viên luôn được quan tâm thông qua các hoạt động tham quan, thực tập tại doanh nghiệp. Các hoạt động này giúp sinh viên tăng cường các kỹ năng nghề nghiệp, tích lũy kinh nghiệm thực tế đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.
 • Các hoạt động học thuật cho sinh viên như Câu lạc bộ học thuật Môi trường, Câu lạc bộ Anh văn chuyên ngành KTMT được tổ chức đã tạo sân chơi học thuật bổ ích và các kỹ năng cần thiết khác cho sinh viên.