Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Sinh học và Môi trường

Hoạt động SV

Giới thiệu LCĐ Khoa Sinh học và Môi trường

Giới thiệu LCĐ Khoa Sinh học và Môi trường

Qua quá trình hoạt động, LCĐ Khoa còn bồi dưỡng các thanh niên ưu tú để bồi dưỡng, đề xuất đoàn Trường xem xét kết nạp đoàn và đào tạo lực lượng kế thừa để phát triển LCĐ Khoa.

CLB Học Thuật Môi Trường tổ chức các seminar trong tháng 4-6/2024

CLB Học Thuật Môi Trường tổ chức các seminar trong tháng 4-6/2024

Tiếp tục thực hiện kế hoạch hoạt động học thuật của sinh viên năm học 2023-2024, CLB Học thuật Môi trường đã tổ chức các buổi sinh hoạt học thuật với các nội dung sau:...

CLB học thuật môi trường tổ chức hoạt động “tọa đàm với các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường năm học 2023 – 2024”

CLB học thuật môi trường tổ chức hoạt động “tọa đàm với các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường năm học 2023 – 2024”

Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động học thuật sinh viên năm 2023 – 2024, ngày 26/06/2024 CLB Học thuật Môi trường đã tổ chức chương trình “Tọa đàm với chuyên gia trong lĩnh vực môi trường năm học 2023 - 2024”.

Hoạt động CLB học thuật học kỳ 2 - năm học 2023-2024

Hoạt động CLB học thuật học kỳ 2 - năm học 2023-2024

CLB Học thuật Môi trường đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt học thuật với các nội dung đa dạng nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng để sinh viên thực hiện các đề tài nghiên cứu cũng như cập nhật các kiến thức mới trong lĩnh vực môi trường.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động học thuật năm học 2023-2024

Kế hoạch tổ chức các hoạt động học thuật năm học 2023-2024

Khoa Sinh học và Môi trường xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động học thuật năm 2023-2024 như sau:..

1 2 3 4 5 > >>