Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Sinh học và Môi trường

Đơn vị thân hữu

Danh sách đơn vị hợp tác ngành Công nghệ Sinh học

Danh sách đơn vị hợp tác ngành Công nghệ Sinh học

Đây là các đơn vị có kết nối và hợp tác với Khoa. Các bạn SV có thể tham khảo cho việc tham quan, kiến tập, thực tập và tuyển dụng...

Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công

Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công

36 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
(84.8) 38153962 - 38153968
(84.8) 38154008 - 38152757

Công ty Môi trường Á Châu - Nhà cung cấp giải pháp trọn gói về môi trường cho Doanh nghiệp

Công ty Môi trường Á Châu - Nhà cung cấp giải pháp trọn gói về môi trường cho Doanh nghiệp

Chính thức thành lập từ năm 2009, từ nền tảng của hoạt động thu mua phế liệu – hàng tồn ngành may mặc. Hiện nay, Môi Trường Á Châu đã liên tục nâng cấp nguồn lực để phục vụ Khách hàng, Đối tác trên toàn quốc và cung cấp giải pháp trọn gói về môi...