Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Sinh học và Môi trường

kmt-phongthinghiem

Hệ thống phòng thí nghiệm

Hệ thống phòng thí nghiệm

Hệ thống phòng thí nghiệm Khoa Sinh học và Môi trường được trang bị bài bản đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên và giảng viên....

Danh mục thiết bị năm 2023

Danh mục thiết bị năm 2023

Danh mục thiết bị của Khoa Sinh học và Môi trường năm 2023

Danh mục dụng cụ năm 2023

Danh mục dụng cụ năm 2023

Danh mục dụng cụ phòng thí nghiệm Khoa Sinh học và Môi trường năm 2023

Quy định phòng thí nghiệm 2023

Quy định phòng thí nghiệm 2023

Một số quy định và biểu mẫu phục vụ công tác nghiên cứu, thí nghiệm