Khoa Sinh học và Môi trường, tiền thân là Khoa Công nghệ Sinh học và Kỹ thuật Môi trường được thành lập năm 2001. Khoa có chức năng giảng dạy, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Công nghệ Sinh học và Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên - Môi trường,  góp phần phát triển kinh tế xã hội cho đất nước. Với mục tiêu là đào tạo đội ngũ cử nhân kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ có năng lực làm việc, đủ khả năng hội nhập với nền khoa học công nghệ ngày càng phát triển trong nước và trên thế giới cho TP.HCM và các tỉnh phía nam.

Hiện tại Khoa có 47 cán bộ cơ hữu với 100% có trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong  đó có 1 Giáo sư – Tiến sĩ khoa học, 5 Phó giáo sư - Tiến sĩ, 13 Tiến sĩ. Đồng thời lực lượng giảng dạy còn được hỗ trợ bởi các giảng viên giàu kinh nghiệm từ các trường đại học và các cơ sở nghiên cứu.

Khoa Sinh học và Môi trường có 4 bộ môn: Kỹ thuật quá trình sinh học, Công nghệ sinh học nông nghiệp và y dược, Kỹ thuật môi trường, và Quản lý môi trường. Khoa có 8 phòng thí nghiệm riêng với trang thiết bị được đầu tư nâng cấp hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật. . Đồng thời với các phòng thí nghiệm chung của Nhà trường từ Trung tâm Thí nghiệm Thực hành và Trung tâm Công nghệ Việt Đức, sinh viên của khoa được học tập và nghiên cứu trong điều kiện tốt nhất cho học tập và nghiên cứu.

Hiện nay Khoa đang đào tạo các chương trình sau:

 • Đại học chính quy ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
 • Đại học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường
 • Đại học chính quy ngành Công nghệ sinh học
 • Cao học ngành kỹ thuật môi trường
 • Tiến sĩ ngành Khoa học Môi trường

Ngoài ra, khoa còn có các khóa đào tạo ngắn hạn thiết kế, vận hành trạm xử lý nước thải, HSE và các chương trình đào tạo liên kết với các trường đại học, cao đẳng, nâng bậc thợ cho các nhà máy, doanh nghiệp.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

Chức năng nhiệm vụ của khoa được quy định trong quyết định số 367/QĐ-TCNTP ngày 15/5/2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.Hồ Chí Minh.

Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, quản lý các hoạt động giảng dạy các môn học thuộc ngành quản lý môi trường và ngành kỹ thuật môi trường đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Nhiệm vụ:

 • Thực hiện nhiệm vụ của khoa theo quy định. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập. Biên soạn chương trình, giáo trình các môn học do khoa đảm nhận giảng dạy;
 • Quản lý và tổ chức giảng dạy các chuyên ngành;
 • Tổ chức nghiên cứu khoa học cho CB.GV và sinh viên;
 • Phát triển các chương trình hợp tác quốc tế;
 • Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học;
 • Nhận các hợp đồng tư vấn, gia công, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;
 • Tổ chức cho học sinh sinh viên thực tập tại các cơ sở sản xuất;
 • Quản lý toàn diện CB.GV và học sinh, sinh viên trong khoa, đề nghị khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phép theo qui định của nhà trường, chăm lo đời sống, vật chất, văn hóa tinh thần cho CB.GV và học sinh, sinh viên trong khoa;
 • Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao và vui chơi giải trí cho sinh viên trong khoa;
 • Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công

CƠ CẤU TỔ CHỨC: