GIẢNG VIÊN KHỐI NGÀNH MÔI TRƯỜNG

 

PGS. TS. Nguyễn Tấn Phong

Trưởng Khoa

Giảng viên Bộ môn KTMT

 

GS. TSKH. Lê Huy Bá

Chủ tịch HĐKH Khoa

Giảng viên Bộ môn QLMT

 

PGS. TS. Nguyễn Lan Hương

Trưởng Bộ môn KTMT

 

TS. Trần Thị Ngọc Mai

Giảng viên Bộ môn QLMT

 

ThS. Ngô Thị Thanh Diễm

Giảng viên Bộ môn KTMT

 

TS. Đặng Văn Diễn

Giảng viên Bộ môn QLMT

 

ThS. Nguyễn Đức Đạt Đức

Giảng viên Bộ môn KTMT

 

ThS. Nguyễn Thu Hiền

Giảng viên Bộ môn QLMT

 

ThS. Phạm Ngọc Hòa

Giảng viên Bộ môn KTMT

 

ThS. Trương Thị Diệu Hiền

Giảng viên Bộ môn QLMT

 

ThS. Phan Quang Huy Hoàng

Giảng viên Bộ môn KTMT

 

TS. Trần Thị Thúy Nhàn

Giảng viên Bộ môn QLMT

 

TS. Võ Thị Kim Quyên

Giảng viên Bộ môn KTMT

 

TS. Nguyễn Vũ Hoàng Phương

Giảng viên Bộ môn QLMT

 

ThS. Trần Đức Thảo

Giảng viên Bộ môn KTMT

 

ThS. Phạm Duy Thanh

Trưởng Bộ môn QLMT

 

ThS. Lê Minh Thành

Giảng viên Bộ môn KTMT

Ủy viên BCH Đoàn trường

Thành viên Hội đồng trường

 

ThS. Đặng Hồ Phương Thảo

Giảng viên Bộ môn QLMT

 

CN. Lê Thị Thùy Trang

Giáo vụ Khoa

 

ThS. Võ Minh Thái

Phụ trách PTN

GIẢNG VIÊN KHỐI NGÀNH SINH HỌC

 

TS. Phạm Minh Tuấn

Phó Trưởng Khoa

Bộ môn Kỹ thuật quá trình sinh học

 

TS. Phạm Văn Lộc

Phó Trưởng Khoa

Bộ môn CNSH Nông nghiệp - Y dược

 

TS. Nguyễn Thị Thu Huyền 

Trưởng Bộ môn Kỹ thuật quá trình sinh học

 

TS. Trần Quỳnh Hoa 

Trưởng Bộ môn CNSH Nông nghiệp - Y dược

 

PGS. TS. Trần Hoàng Dũng

Giảng viên

Bộ môn CNSH Nông nghiệp - Y dược

 

ThS. Ngô Thị Kim Anh 

Tổ trưởng tổ công đoàn

Bộ môn CNSH Nông nghiệp -  Y dược

 

ThS. Đỗ Thị Hiền

Giảng viên

Bộ môn Kỹ thuật quá trình sinh học

 

ThS. Lại Đình Biên 

Giảng viên

Bộ môn CNSH Nông nghiệp - Y dược

 

TS. Nguyễn Phạm Hương Huyền 

Giảng viên

Bộ môn Kỹ thuật quá trình sinh học

 

TS. Trịnh Thị Hương 

Giảng viên

Bộ môn CNSH Nông nghiệp - Y dược

 

 

ThS. Trần Quốc Huy 

Giảng viên

Bộ môn Kỹ thuật quá trình sinh học

 

ThS. Nguyễn Thành Luân 

Giảng viên

Bộ môn CNSH Nông nghiệp - Y dược

 

ThS. Đào Thị Mỹ Linh 

Giảng viên

Bộ môn Kỹ thuật quá trình sinh học

 

ThS. Trần Hoàng Ngâu 

Giảng viên

Bộ môn CNSH Nông nghiệp - Y dược

 

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai 

Giảng viên

Bộ môn Kỹ thuật quá trình sinh học

 

 

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung 

Giảng viên

Bộ môn CNSH Nông nghiệp - Y dược

 

 

ThS. Hoàng Xuân Thế 

Giảng viên

Bộ môn Kỹ thuật quá trình sinh học

 

PGS. TS. Hồ Viết Thế

Chủ nhiệm ngành Thạc sĩ Công nghệ sinh học

Bộ môn CNSH Nông nghiệp - Y dược 

 

TS. Phạm Thị Phương Thùy

 Giảng viên

Bộ môn Kỹ thuật quá trình sinh học

 

ThS. Trần Thị Anh Thoa 

Giảng viên

Bộ môn CNSH Nông nghiệp - Y dược

 

ThS. Đỗ Thị Hoàng Tuyến 

Giảng viên

Bộ môn Kỹ thuật quá trình sinh học

 

ThS. Lê Thị Thúy 

Giảng viên

Bộ môn CNSH Nông nghiệp - Y dược

 

ThS. Huỳnh Phan Phương Trang 

Giảng viên

Bộ môn Kỹ thuật quá trình sinh học

 

TS. Pham Minh Vương

Giảng viên

Bộ môn CNSH Nông nghiệp - Y dược

 

 

 

TS. Nguyễn Minh Phương 

Giảng viên

Bộ môn CNSH Nông nghiệp - Y dược

 

 

GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY, SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TẠI KHOA

PGS. TS. Nguyễn Xuân Hoàn

Hiệu trưởng

Giảng viên Bộ môn KTMT

   

..