TRỊNH THỊ HƯƠNG

Tiến sĩ chuyên ngành: Sinh lý học thực vật

Email: huongtt@hufi.edu.vn

Khoa Sinh học và Môi trường

Trường ĐH Công Nghiêp Thực Phẩm TP.HCM

B104, 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

Thâm niên giảng dạy: 4 năm (2017-2021)

Môn học giảng dạy: Công nghệ sinh học thực vật, Sinh lý học thực vật, Thực hành Công nghệ sinh học thực vật, Thực hành Sinh lý học thực vật, Thống kê sinh học, Sinh hoá học, Công nghệ sinh học nông nghiệp, Kỹ thuật nuôi cấy vi tảo

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Nuôi cấy mô tế bào thực vật: vi nhân giống các loại cây trồng, nuôi cấy sinh khối tế bào các loài cây dược liệu nhằm thu nhận các hợp chất thứ cấp (sâm Ngọc Linh, đảng sâm, ba kích, sâm bố chính, lan gấm,…)

Sinh lý học thực vật

Thuỷ canh

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

- Nghiên cứu khoa học: tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học ở các cấp (Từ năm 2010- nay)

- Tham gia giảng dạy đại học và sau đại học (Từ năm 2017 – nay).

ĐỀ TÀI – DỰ ÁN

TT

Tên đề tài

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

Thành viên

Kết quả

1

Nghiên cứu một số kỹ thuật mới trong vi nhân giống cà chọn tạo giống Lan Hài (Paphiopedium spp.)

2017

Nafosted

Dương Tấn Nhựt (Chủ nhiệm ĐT), Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Bá Nam, Trịnh Thị Hương, Nguyễn Phúc Huy

 

2

Nghiên cứu lưu trữ mẫu chồi in vitro của một sự giống lan Dendrobium bằng kĩ thuật hạt nhân tạo

2018

Trường

Lê Thị Thuý (Chủ nhiệm ĐT), Trịnh Thị Hương, Trần Thị Anh Thoa

 

3

Nghiên cứu quy trình vi nhân giống từ hạt, thân, lá  cây oải hương lavandula

2019

Trường

Trần Thị Anh Thoa (Chủ nhiệm ĐT), Trịnh Thị Hương, Nguyễn Thị Tuyết Nhung

 

4

Ứng dụng hệ thống chiếu sáng đơn sắc (LED) lên khả năng nhân giống cây bá bệnh (Eurycoma longifolia) thông qua phôi vô tính

 

Tỉnh/Thành phố

 Trần Trọng Tuấn (Chủ nhiệm ĐT), Đỗ Đăng Giáp, Đăng Thị Kim Thuý, Nguyễn Thị Huyền Trang, Trịnh Thị Hương

 

5

Nghiên cứu khả năng sản xuất hợp chất thứ cấp của một số cây dược liệu trồng trong điều kiện thủy canh

2020

Trường

Trần Thị Anh Thoa (Chủ nhiệm ĐT), Hồ Viết Thế, Trịnh Thị Hương, Ngô Thị Kim Anh

 

6

Đánh giá hàm lượng hợp chất thứ cấp trong sinh khối rễ bất định cây ba kích (Morinda officinalis How.) nuôi cấy in vitro

2020

Tỉnh/Thành phố

Trịnh Thị Hương (Chủ nhiệm ĐT), Nguyễn Phạm Hương Huyền, Nguyễn Minh Phương, Ngô Thị Kim Mộng

 

7

Xây dựng quy trình nhân nhanh sinh khối rễ bất định cây đảng sâm (Codonopsis javanica) có giá trị dược liệu bằng phương pháp nuôi cấy bioreactor và nuôi cấy ngập chìm tạm thời

2021

Tỉnh/Thành phố

Trịnh Thị Hương (Chủ nhiệm ĐT), Nguyễn Minh Phương, Phạm Văn Lộc, Trần Thị Anh Thoa, Lại Đình Biên, Trần Trọng Tuấn, Đỗ Đăng Giáp, Đăng Thị Kim Thuý,

 

 

CÔNG BỐ KHOA HỌC

TT

Tên bài báo

Tên tạp chí khoa học

Năm công bố

1

Ảnh hưởng của một số dịch chiết có nguồn gốc thực vật và thời gian cấy chuyền tới quá trình nhân nhanh phôi vô tính lan hồ điệp (Phalaenopsis spp.)

Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ Sinh học các tỉnh phía Nam

2009

2

Hệ thống thủy canh tự tạo trong việc nâng cao chất lượng của cây dâu tây in vitro ở giai đoạn vườn ươm.

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2010

3

Nhân giống vô tính cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2010

4

Tiêu chuẩn hóa một số thông số của hạt nhân tạo ứng dụng trong công tác nhân giống và bảo quản cây địa lan (Cymbidium spp.)

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2010

5

Khả năng nảy mầm của hạt nhân tạo có nguồn gốc từ phôi vô tính cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.).

Tạp chí Công nghệ Sinh học

 

2011

6

Shoot regeneration and micropropagation of Panax vietnamensis Ha et Grushv. form ex vitro leaf-derived callus.

African Journal of Biotechnology

 

2011

7

Ảnh hưởng của nguồn mẫu, kích thước mẫu và một số loại auxin lên khả năng tái sinh rễ bất định của sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) nuôi cấy in vitro

Tạp chí Công nghệ Sinh học

 

2012

8

Ảnh hưởng của một số yếu tố lên khả năng tăng sinh mô sẹo “xốp” và bước đầu nuôi cấy huyền phù tế bào sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)

 

Tạp chí Sinh học

 

 

2012

9

Nghiên cứu nhân giống in vitro cây lan Vân Hài (Paphiopedilum callosum)

Tạp chí Công nghệ Sinh học

 

 

2012

10

Một số hệ thống nuôi cấy trong nghiên cứu nhân nhanh rễ bất định và rễ thứ cấp cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)

 

Tạp chí Công nghệ Sinh học

 

 

2012

11

Nghiên cứu sự hình thành mô sẹo và tế bào đơn cây kiwi (Actinidia deliciosa)

Tạp chí Sinh học

2012

12

Sử dụng kỹ thuật RAPD trong đánh giá mức độ di truyền của cây dâu tây nuôi cấy in vitro

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2012

13

Ảnh hưởng của TDZ và 2,4-D lên khả năng phát sinh phôi vô tính trong nuôi cấy mô lá của giống dâu tây “Mỹ Hương” (Fragaria spp.)

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2012

14

Ảnh hưởng của một số nguồn chiếu sáng  nhân tạo lên quá trình  phát sinh phôi vô tính và tái sinh cây lan hồ điệp (Phalaenopsis amabilis)

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2012

15

Effects of GA3, NAA and BA supplementation to the matrix or Panax vietnamensis Ha et Grushv.

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2013

16

Ảnh hưởng của IBA, NAA và IAA lên khả năng hình thành và tích lũy saponin của rễ bất định sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) nuôi cấy in vitro

Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ Sinh học, Hà Nội

2013

17

Chuyển gen tạo rễ tóc sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) qua trung gian vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2013

18

Nhân nhanh cây hoa loa kèn (Zantedeschia sp.) thông qua nuôi cấy chồi đỉnh

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2013

19

Ảnh hưởng của các loại đường khác nhau lên quá trình phát sinh phôi vô tính từ mô sẹo có nguồn gốc từ tế bào đơn của cây lan hồ điệp (Phalaenopsis amabilis)

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2013

20

Ảnh hưởng của một số elicitor lên sự sinh trưởng và tích lũy saponin trong rễ thứ cấp sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) nuôi cấy in vitro

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2014

21

Ảnh hưởng của hợp chất hữu cơ lên quá trình sinh trưởng và phát triển của chồi lan vân hài (Paphiopedilum callosum) nuôi cấy in vitro

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2014

22

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát sinh phôi vô tính sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) in vitro

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2014

23

Khảo sát ảnh hưởng của nano bạc lên sự sinh trưởng và phát triển của cây cúc, dâu tây, đồng tiền nuôi cấy in vitro

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2014

24

Xác định đường cong tăng trưởng tối ưu của tế bào đơn lan hồ điệp (Phalenopsis amabilis)

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2014

25

Ảnh hưởng của ánh sáng LED lên sự sinh trưởng, phát triển và đánh giá hàm lượng chlorophyll trong lá cây hồng môn (Anthurium andreanum ‘Tropical’) in vitro

Kỷ yếu hội nghị khoa học lần thứ 1, Hội sinh lý thực vật, NXB, Đại học Nông nghiệp.

2014

26

Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của rễ tơ sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) chuyển gen

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2014

27

Light-emitting diode (LED): an artificial lighting source for micropropagation.

Hội thảo quốc tế - Hợp tác Khoa học Công nghệ và Phát triển bền vững nông nghiệp Lâm Đồng – Tây Nguyên

2014

28

Panax vietnamensis Ha et Grushv.: Recent research trends

Hội thảo quốc tế - Hợp tác Khoa học Công nghệ và Phát triển bền vững nông nghiệp Lâm Đồng – Tây Nguyên

2014

29

Ex vitro Paphiopedilum delenatii Guillaumin stem elogation under light-emitting diodes anh shoot regeneration via stem node culture.

Acta Physiologiae Plantarum

2015

30

Ảnh hưởng của một số elicitor lên sự sinh trưởng và tích lũy hoạt chất ở rễ tơ sâm Ngọc Linh chuyển gen

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2015

31

Ảnh hưởng của một số nguồn sáng nhân tạo đến khả năng sinh trưởng và phát triển của cây địa lan (Cymbiudium spp.) và cây cúc (Chysanthemum spp.) nuôi cấy in vitro

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

 

2015

32

Đánh giá tác dụng dược lý của saponin trong rễ tơ chuyển gen cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.).

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2015

33

Ảnh hưởng của các điều kiện bảo quản tới khả năng nảy mầm của hạt nhân tạo sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) nuôi cấy in vitro

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2015

34

Tối ưu hoá một số yếu tố môi trường và điều kiện nuôi cáy đến quá trình tái sinh rễ bất định từ lá sâm Ngọc Linh (P.vietnamensis Ha et Grushv.)

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2015

34

Đánh giá khả năng sinh trưởng và tích lũy saponin của rễ bất định và rễ tơ cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2016

35

The Influence Of Factors To The Regeneration Of Red Raspberry (Rubus Alceaefolius Poir.)

Proceedings of The 2nd National scientific conference on Biological research and teaching in VietNam, Danang. ISBN: 978-604-62-5440-9.

2016

36

Cảm ứng tạo mô sẹo xốp từ các nguồn mẫu khác nhau và nuôi cấy huyền phù tế bào cây bá bệnh (Eurycoma longifolia)

Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn

2017

37

Agrobacterium-mediated transformation of Panax vietnamensis Ha et Grushv.

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2017

38

Nghiên cứu tạo chồi in vitro cây hoa hồng tỉ muội (Rosa chinesis Jacq. Var. minima Redh.)

Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm

2018

39

Ảnh hưởng của chất điều hoà sinh trưởng lên sự tăng sinh và phát sinh hình thái của mô sẹo có nguồn gốc từ tử diệp cây bá bệnh (Eurycoma longifolia)

Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm

2018

40

Khảo sát sự sinh trưởng, khả năng kháng oxy hóa và hàm lượng phenolic của cây xạ đen (Ehretia asperula Zoll. & Mor.) in vitro dưới tác động của đèn LED

Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm

2018

41

Nghiên cứu sự sinh trưởng của huyền phù tế bào cây bá bệnh (Eurycoma longifolia) dưới tác động của NAA, BA và nước dừa

Hội nghị CNSH toàn quốc (ISBN: 978-604-913-759-4)

2018

42

The role of  auxin, sucrose and bioreactor on the induction and increasing biomass of “ba kich”ginseng (Morinda officinalis How.) adventitious root

Hội nghị CNSH toàn quốc (ISBN: 978-604-913-759-4)

2018

42

Nghiên cứu nhân giống vô tính và ra hoa in vitro cây hoa hồng tỷ muội (Rosa chinesis Jacq. Var. minima Redh.)

Hội nghị CNSH toàn quốc (ISBN: 978-604-913-759-4)

2018

43

Evaluation of changes in shoot proliferation and chemical components of in vitro cultured Dendrobium officinale due to organic additives

Journal of Applied Horticulture

 

2018

44

Ảnh hưởng của một vài yếu tố ngoại sinh lên bảo quản ngắn hạn chồi in vitro của lan Dendrobium Caesar White bằng kĩ thuật hạt nhân tạo

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

2018

45

Efects of plant growth regulators on the shoot multiplication and root formation of Violar tricolor L.

Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm

2019

46

Ảnh hưởng của chất điều hoà tăng trưởng thực vật đến khả năng tạo mô sẹo từ thân và lá in vitro của cây oải hương (Lavandula dentate)

Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm

2019

47

Ứng dụng đèn LED trong vi nhân giống cây gừng

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

2019

48

Ảnh hưởng của nồng độ đường, loại bioreactor và thể tích bình nuôi cấy lên sự sinh trưởng của huyền phù tế bào sâm Ngọc Linh

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

2019

49

Nghiên cứu nhân giống in vitro cây sâm bố chính thông qua nuôi cấy từ hạt và đốt thân

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

2019

50

Ảnh hưởng của auxin, nguồn mẫu, môi trường khoáng và điều kiện chiếu sáng đến sự cảm ứng tạo rễ bất định cây ba kích

Hội nghị CNSH toàn quốc năm 2019

2019

51

So sánh hình thái và cấu trúc giải phẫu của rễ tơ chuyển gen và rễ bất định ở cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)

Tạp chí Công nghệ sinh học

2019

52

Ảnh hưởng của nồng độ sodium alginate, nồng độ môi trường và sucrose lên lưu trữ chồi in vitro của 2 giống lan Dendrobium bằng kỹ thuật hạt nhân tạo

Tạp chí Khoa học Quốc tế - AGU International Journal of Sciences 2019, Vol. 23 (2), 72 - 80

2019

53

Ảnh hưởng của nguồn carbon, điều kiện chiếu sáng lên sự phát sinh phôi thứ cấp của cây bá bệnh

Hội nghị CNSH toàn quốc năm 2020

2020

54

Studying adventitous root formation derived from node of Morinda offcinalis How. cultured in vitro

Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm

2020

55

Nghiên cứu sự phát sinh hình thái của cây bá bệnh (Eurycoma longifolia) từ các nguồn mô khác nhau dứoi tác động của chất điều hoà sinh trưởng thực vật

Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm

2020

56

Ảnh hưởng của các loại đường khác nhau đến quá trình nhân nhanh sinh khối rễ bất định cây đảng sâm (Codonopsis javanica) in vitro trong điều kiện nuôi cấy lỏng lắc

Tạp Chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm

2021

57

Ảnh hưởng của một số yếu tố lên quá trình sinh trưởng và phát triển lan thạch hộc tía (Dendrobium officinale Kimura et Migo) trong nuôi cấy in vitroex vitro (Copy)

Tạp chí Công nghệ sinh học

2021

58

Induction and evaluation of secondary metabolite and antioxidant activity in adventitious root of Codonopsis javanica

Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering

2021

59

Sử dụng kỹ thuật nuôi cấy lớp mỏng tế bảo trong nghiên cứu phát sinh hình thái cây ba kích (Morinda officinalis How.)

Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc 2021

2021

60

Nghiên cứu tạo mô sẹo từ mẫu lá cây vấp (Mesua ferrea Linn.)

Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc 2021

2021