LIÊN KẾT WEBSITE

STT TRANG WEB ĐỊA CHỈ
1 Trung tâm tuyển sinh và truyền thông

https://ts.hufi.edu.vn/

2 Phòng công tác sinh viên và thanh tra giáo dục

https://pctsvttgd.hufi.edu.vn/

3 Đoàn thanh niên, hội sinh viên

https://dtnhsv.hufi.edu.vn/

4 Trang Facebook HUFI

https://www.facebook.com/TuyensinhHUFI

5 Thư viện số HUFI

https://thuvien.hufi.edu.vn/Page/thu-vien-so-

6 Trang Facebook Khoa Sinh học và Môi trường

https://www.facebook.com/shmt.hufi

7 Kênh Youtube Khoa Sinh học và Môi trường

https://www.youtube.com/channel/UCw4WwsmaNqm0vCvfN_Gdqtw

8 Trang Facebook liên chi đoàn Khoa SHMT

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083123683014

9 Trang Facebook việc làm Khoa SH&MT

https://www.facebook.com/groups/vieclamshmt

10 CLB học thuật CNSH

https://www.facebook.com/groups/clbhocthuatchuyennganhcnsh.hufi

11 CLB học thuật Môi trường

https://www.facebook.com/groups/714099158654395

12 Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường

http://www.tailieumoitruong.org/

13 Thư viện sở Tài nguyên Môi trường Tiền Giang

http://stnmt.tiengiang.gov.vn/thu-vien-tai-lieu

14 Thư viện ĐHQG TP.HCM

http://www.vnulib.edu.vn/